Hello con nhà ILEC,

2014-10-14121939.png

Hôm nay ILEC thân gửi các em bộ tài liệu các chủ điểm ngữ pháp cơ bản kèm bài tập và đáp án rất chi tiết nha!

Link download: Tại đây

Các em down về, in ra học và làm bài tập nhé!

Learning English takes time! Cố gắng lên nhé

ILEC sẵn sàng hỗ trợ em 24/24 nên tích cực và thoải mái inbox ILEC nào: facebook.co/ilecvietnam, facebook.com/ilechouse, facebook.com/ilec.toeic

ILEC chúc các em thành công nhé

ĐK các lớp học TOEIC/IELTS/GIAO TIẾP tại: bit.ly/ilec-dangkytuvan