TỔNG HỢP 100 TOPICS VÀ SAMPLES CHO IELTS SPEAKING

Speaking luôn là một phần khá khó nhằn trong IELTS. Nhưng thực tế nếu em chịu luyện tập theo các topic, nhặt nhạnh từ vựng, cách nói hàng ngày, em sẽ thấy IELTS thực sự cũng không khó lắm đâu ^^

speak.jpg
Cùng xem các chủ đề thường gặp trong IELTS và cách giải quyết chi tiết nhé con nhà ILEC 

Download tại đây em nhé: http://bit.ly/ilec-100topicsieltsspeaking

Pass nếu có: ilec

Đăng ký học và tư vấn tại: bit.ly/ilec-dangkytuvan