Kính gửi các quý phụ huynh và các em học sinh, 

Đội ngũ ILEC xin cảm ơn sự tin tưởng của quý phụ huynh và các em học sinh dành cho ILEC. ILEC xin cam kết hỗ trợ học viên hết mình trong quá trình học tập và phát triển tại ILEC để các em học viên có kết quả tốt nhất.

ILEC xin gửi quý vị phụ huynh và các em học sinh bản cam kết và nội quy theo học, kính mong các bạn học viên nắm vững và tuân thủ đúng nội quy. 

ILEC chúc các em học viên thành công!

 

A. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

1. HV theo học bất kỳ khóa học nào tại ILEC đều được cam kết đạt đầu ra


HV không đạt đầu ra của khóa học khi tuân thủ mọi nội quy lớp học, HV được học lại miễn phí đến khi nào đạt được đầu ra

 

B. QUY ĐỊNH HỌC PHÍ

1. Học phí không bao gồm giáo trình. HV khi tham gia học phải chi trả chi phí thẻ HV và giáo trình. Trường hợp HV làm mất thẻ HV, phải mua và trả phí cho thẻ mới.


HV phải hoàn thành 100% học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước buổi học đầu tiên. Trường hợp bất khả kháng, HV hoàn thành trong 2 buổi học đầu tiên mới được tham gia lớp

HV khó khăn viết nguyện vọng xin học bổng (tối đa 20%) trước khi tham gia lớp học và được phê duyệt

2. Quy định đóng học phí từng phần


Chính sách đóng học phí từng phần chỉ dành cho HV gặp khó khăn theo quy chế dưới đây và không được áp dụng chính sách bảo lưu. Các trường hợp khó khăn đặc biệt, có thể điều chỉnh và thay đổi tùy theo quyết định của BLĐ.


- HV gặp khó khăn viết đơn xin nộp chậm học phí theo mẫu của ILEC gửi ban lãnh đạo công ty nhận phê duyệt. Khi được phê duyệt, HV có thể đóng học phí thành các đợt:
+ Đợt 1: đóng 60% học phí trước lớp học
+ Đợt 2: đóng 40% học phí trong thời gian tối đa 30 ngày

 

C. QUY ĐỊNH BẢO LƯU/CHUYỂN NHƯỢNG

Điều 1. Mọi chi phí nhận xếp lớp trước lớp học và học phí đều không được trả lại bởi bất cứ lý do nào. HV được nhận bảo lưu miễn phí 01 lần theo điều 2 mục này

Điều 2. Mọi khóa học của ILEC chỉ được bảo lưu miễn phí nếu:


- HV tuân thủ (không vi phạm) mọi nội quy lớp học
- Bảo lưu trong thời gian 4 buổi học đầu tiên (2 tuần) áp dụng cho tất cả các lớp học
- HV được bảo lưu cho khóa học đang thực hiện tại thời điểm bảo lưu và các khóa học kế tiếp theo lộ trình đã đăng ký
- HV được bảo lưu hoàn toàn miễn phí học phí và chi phí theo học không thay đổi trong 3 tháng kể từ thời điểm quyết định bảo lưu. Sau 3 tháng HV phải chịu mức chi phí bảo lưu

- Học viên mua lại thẻ học viên mới

Điều 3. HV được nhận bảo lưu nhưng phải chịu chi phí bảo lưu nếu: 


- HV chưa hoàn thành từ lộ trình học đã đăng ký nhưng vi phạm một trong các nội quy theo học hoặc sau 3 tháng bảo lưu.
- HV bảo lưu sau 4 buổi học đầu tiên và trước 40% lộ trình lớp học (buổi thứ 7 khóa giao tiếp, buổi thứ 12 khóa TOEIC và buổi thứ 10 khóa IELTS)
- HV được bảo lưu cho khóa học đang thực hiện vào thời điểm bảo lưu và các khóa học kế tiếp theo lộ trình đã đăng ký
- HV phải mua lại thẻ HV mới và chịu phí bảo lưu bằng 500.000 VNĐ HV tại thời điểm học bảo lưu. Các khóa học kế tiếp HV không phải chịu phí bảo lưu.

Điều 4. HV không được nhận bảo lưu lớp học, phải đăng ký học khóa mới, không được hỗ trợ học phí nếu HV đã hoàn thành từ 40% lộ trình học trở lên (sau buổi thứ 7 khóa giao tiếp, buổi thứ 12 khóa TOEIC và buổi thứ 10 khóa IELTS)

Điều 5. Quy định theo học:


1. HV tới ILEC trước giờ vào lớp được coi là đúng giờ, kể từ giờ vào lớp trở đi được coi là muộn
2. HV đi muộn quá 30 phút được coi là nghỉ học, không được lên lớp trừ trường hợp bất khả kháng
3. HV không làm bài tập không được lên lớp, ngồi tại bàn tự học để làm bài cho đến khi hoàn thành trong thời gian tối đa 30 phút mới được lên lớp.
4. HV làm không đủ theo yêu cầu bài tập được coi là thiếu bài tập
5. Mọi lý do và thông báo xin phép nghỉ học hoặc đến muộn hoặc không làm bài tập trừ trường hợp trùng lịch, việc gia đình bất khả kháng, … đều không được chấp nhận, HV đều được tính nghỉ học hoặc đi muộn hoặc không làm bài. 
6. Học viên chịu hình thức thưởng/phạt theo cam kết thông báo rõ trên thẻ học viên

Điều 6. Quy định chuyển nhượng:

1. Học viên có quyền chuyển nhượng khóa học chưa sử dụng của mình cho người khác với trình độ tương đương yêu cầu đầu vào của khóa học đó. Các khóa đã tham gia không được chuyển nhượng

2. Học viên không được chuyển nhượng khóa học đã đăng kí sang khóa học khác tại ILEC. Học viên được phép bảo lưu khóa học hiện tại và đăng kí khóa mới khác tại ILEC.

D. QUY ĐỊNH HỌC LẠI

1. Học viên tại ILEC không đủ điều kiện lên lớp nhưng trong quá trình học đi học đầy đủ, đúng giờ, làm bài đầy đủ tất cả các buổi - được sắp xếp học lại hoàn toàn miễn phí. Học viên đóng phí thẻ HV mới, phí giáo trình, cơ sở vật chất và tài liệu 500.000 VNĐ

2. Học viên tại ILEC không đủ điều kiện lên lớp nhưng trong quá trình học đi học không đầy đủ, đúng giờ, làm bài không đầy đủ tất cả các buổi - được hỗ trợ sắp xếp học lại tối đa 2 lần với chi phí theo học bằng 30% (lần 1) và 50% (lần 2) trị giá khóa học tại thời điểm học lại. Học viên mua lại thẻ HV mới

3. Học viên tại ILEC có nhu cầu học bổ trợ/ học ghép lớp để củng cố kiến thức - được hỗ trợ học ghép lớp nếu có lớp phù hợp. Học viên đóng 500.000 VNĐ phí cơ sở vật chất và tài liệu

4. Học viên phải học lại đến khi đủ trình độ lên cấp độ tiếp theo.