TOEIC

HUB TOEIC với lộ trình cấp độ chuyên biệt được đội ngũ ILEC thiết kế dựa theo đặc thù của học sinh, sinh viên Việt Nam.

Lộ trình TOEIC được chúng tôi thiết kế chuyên biệt cho học viên qua từng cấp độ, để đảm bảo những mục tiêu khóa học đã đề ra là sẽ đạt được.

Đăng ký học
Ilecvietnam cam kết giúp bạn yêu thích tiếng Anh và giao tiếp trôi chảy từ 3-6 tháng