Bạn mong muốn?

Từ năm 2011, ILEC đã song hành cùng các bạn sinh viên đại học trong con đường trinh phục tiếng Anh của mình, đặc biệt trong các kỳ thi TOEIC quốc tế IIG, hoặc các kỳ thi chứng chỉ nội bộ trong trường. Hàng nghìn học viên và thành viên đã trưởng thành và đạt mục tiêu TOEIC của mình khi gắn bó với ILEC.

Trải nghiệm lộ trình và môi trường học độc quyền tại Ilec

Lộ trình TOEIC được chúng tôi thiết kế chuyên biệt cho học viên qua từng cấp độ, để đảm bảo những mục tiêu khóa học đã đề ra sẽ đạt được!

Khóa học
Đăng ký học
Ilecvietnam cam kết giúp bạn yêu thích tiếng Anh và giao tiếp trôi chảy từ 3-6 tháng