Bạn mong muốn?

Cơ hội làm việc tại Nhật, hoặc tại các doanh nghiệp Nhật Bản đang rộng mở với bạn khi tham gia học tiếng Nhật tại ILEC. Lộ trình được ILEC thiết kế không chỉ đảm bảo về chuyên môn tiếng Nhật cho bạn tại các kỳ đánh giá năng lực tiếng Nhật JLPT – NAT-TEST – TOP J mà còn bám sát chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp tại Nhật Bản hoặc các doanh nghiệp Nhật Bản ở Việt Nam.

Trải nghiệm lộ trình và môi trường học độc quyền tại Ilec

Chương trình giảng dạy tiếng Nhật tại ILEC mở rộng cho bạn cơ hội nghề nghiệp bằng cách tổ chức các buổi hội thảo phỏng vấn, hướng nghiệp, đào tạo các kỹ năng xã hội, tác phong làm việc đảm bảo bạn có thể hòa nhập vào các môi trường làm việc chuyên nghiệp trong và ngoài nước

Không chỉ là giao tiếp THÀNH THẠO mà còn giao tiếp CHUYÊN NGHIỆP xoáy xâu toàn diện 4 kỹ năng

Khóa học
Đăng ký học
Ilecvietnam cam kết giúp bạn yêu thích tiếng Anh và giao tiếp trôi chảy từ 3-6 tháng