ILEC là nơi bạn có thể yêu cầu đào tạo tập đặc biệt tập trung, thiết kế lộ trình học tập theo yêu cầu riêng của bạn.

ILEC đào tạo theo yêu cầu riêng biệt tập trung vào kỹ năng ngôn ngữ thuộc các lĩnh vực chuyên biệt mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn đang quan tâm đến việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mình theo một lộ trình hoặc một yêu cầu đặc biệt nào đó của bạn, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe mong muốn của bạn, cùng bạn xây dựng lộ trình và giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.