ILEC cung cấp một lộ trình đào tạo IELTS cam kết đầu ra tùy thuộc theo nguyện vọng và trình độ đầu vào của bạn.

Môi trường học tập tại ILEC giúp trang bị các kỹ năng toàn diện để bạn có thể chinh phục bất cứ mục tiêu nào mà bạn đặt ra cho bản thân mình.