A. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

1. HV theo học bất kỳ khóa học nào tại ILEC đều được cam kết đạt đầu ra
HV không đạt đầu ra của khóa học khi tuân thủ mọi nội quy lớp học, HV được học lại miễn phí đến khi nào đạt được đầu ra hoặc được hoàn trả 100% học phí. 

2. Sau buổi học đầu tiên nếu HV không hài lòng về lớp học, ILEC hoàn trả 100% học phí (không bao gồm phụ phí giáo trình và thẻ HV nếu có)

B. QUY ĐỊNH HỌC PHÍ

1. Học phí không bao gồm giáo trình. HV khi tham gia học phải chi trả chi phí thẻ HV và giáo trình. Trường hợp HV làm mất thẻ HV, phải mua và trả phí cho thẻ mới.
HV phải hoàn thành 100% học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước buổi học đầu tiên. Trường hợp bất khả kháng, HV hoàn thành trong 2 buổi học đầu tiên mới được tham gia lớp

2. Quy định đóng học phí từng phần
Chính sách đóng học phí từng phần chỉ dành cho HV gặp khó khăn theo quy chế dưới đây. Các trường hợp khó khăn đặc biệt, có thể điều chỉnh và thay đổi tùy theo quyết định của BLĐ
- HV gặp khó khăn viết đơn xin nộp chậm học phí theo mẫu của ILEC gửi ban lãnh đạo công ty nhận phê duyệt. Khi được phê duyệt, HV có thể đóng học phí thành các đợt:
+ Đợt 1: đóng 50% học phí trước lớp học
+ Đợt 2: đóng 50% học phí trong thời gian 30 ngày

C. QUY ĐỊNH BẢO LƯU

Điều 1. Mọi chi phí nhận xếp lớp trước lớp học đều không được trả lại bởi bất cứ lý do nào. HV được nhận bảo lưu miễn phí theo điều 2 mục này

Điều 2. Mọi khóa học của ILEC chỉ được bảo lưu miễn phí nếu:
- HV tuân thủ (không vi phạm) mọi nội quy lớp học
- Bảo lưu trong thời gian 4 buổi học đầu tiên
- HV được bảo lưu cho khóa học đang thực hiện tại thời điểm bảo lưu và các khóa học kế tiếp theo lộ trình đã đăng ký
- HV được bảo lưu hoàn toàn miễn phí học phí và chi phí theo học không thay đổi trong 3 tháng kể từ thời điểm quyết định bảo lưu. Sau 3 tháng HV phải chịu mức chi phí bảo lưu

- Học viên mua lai thẻ học viên mới

Điều 3. HV được nhận bảo lưu nhưng phải chịu chi phí bảo lưu nếu: 
- HV chưa hoàn thành từ lộ trình học đã đăng ký nhưng vi phạm một trong các nội quy theo học hoặc sau 2 tháng bảo lưu.
- HV bảo lưu sau 4 buổi học đầu tiên và trước 40% lộ trình lớp học (buổi thứ 7 khóa giao tiếp, buổi thứ 12 khóa TOEIC và buổi thứ 10 khóa IELTS)
- HV được bảo lưu cho khóa học đang thực hiện vào thời điểm bảo lưu và các khóa học kế tiếp theo lộ trình đã đăng ký
- HV phải mua lại thẻ HV mới và chịu phí bảo lưu bằng 500.000 VNĐ HV tại thời điểm học bảo lưu. Các khóa học kế tiếp HV không phải chịu phí bảo lưu.

Điều 4. HV không được nhận bảo lưu lớp học, phải đăng ký học khóa mới, không được hỗ trợ học phí nếu HV đã hoàn thành từ 40% lộ trình học trở lên (sau buổi thứ 7 khóa giao tiếp, buổi thứ 12 khóa TOEIC và buổi thứ 10 khóa IELTS)

Điều 5. Quy định theo học:
1. HV tới ILEC trước giờ vào lớp được coi là đúng giờ, kể từ giờ vào lớp trở đi được coi là muộn
2. HV đi muộn quá 30 phút được coi là nghỉ học, không được lên lớp trừ trường hợp bất khả kháng
3. HV không làm bài tập không được lên lớp, ngồi tại bàn tự học để làm bài cho đến khi hoàn thành trong thời gian tối đa 30 phút mới được lên lớp.
4. HV làm không đủ theo yêu cầu bài tập được coi là thiếu bài tập
5. Mọi lý do cho việc nghỉ học hoặc đến muộn hoặc không làm bài tập trừ trường hợp trùng lịch, việc gia đình bất khả kháng, … đều không được chấp nhận, HV đều được tính nghỉ học hoặc đi muộn hoặc không làm bài. Mọi thông báo xin phép đều không được chấp nhận.