Ban cố vấn

Chúng tôi luôn khát khao mang lại những giá trị giáo dục và đào tạo mang tính định hướng cao cho thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao tầm nhìn, phát huy tiềm năng của mỗi cá nhân, từ đó lan tỏa và phát triển cộng đồng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và không ngừng cống hiến vì sứ mệnh cao cả đó!

Giới thiệu
Đăng ký học
Ilecvietnam cam kết giúp bạn yêu thích tiếng Anh và giao tiếp trôi chảy từ 3-6 tháng